2021

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
uzyskała w roku 2021 dofinansowanie w wysokości 33 500,00 zł
ze środków finansowych Ministra Kultury,Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
na realizację programu

Priorytet 1 - Poprawa oferty bibliotek publicznych

Logotypy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Biblioteki Narodowej