Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego w lutym 2021

1372 – Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki w Dzielnicy Włochy  - 100 000,-

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 zakupiła 102 książki za kwotę 1 677,66 zł

Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI zakupiła 1 książkę za kwotę 31,86 zł

Wypożyczalnia nr 17 zakupiła 256 książek  za kwotę 6 117,43 zł

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 102 książki, 22 audiobooki oraz 8 DVD za kwotę 3 373,75 zł

Wypożyczalnia nr 30 zakupiła 129 książek i 17 audiobooków za kwotę 3 769,09 zł

Wypożyczalnia nr 71 zakupiła 78 książek za kwotę 1 878,40 zł

Razem: zakupiono 715 jednostek inwentarzowych zbiorów na kwotę 16 848,19 zł

 

1553 – Zakup książek naukowych do Biblioteki Publicznej we Włochach  - 20 000,-

Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI zakupiła 27 książek za kwotę 1 223,07 zł

Wypożyczalnia nr 17 zakupiła 19 książek  za kwotę 526,32 zł

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 12 książek za kwotę 759,42 zł

Razem: zakupiono 58 jednostek inwentarzowych zbiorów na kwotę 2 508,81 zł