Sprawozdanie z realizacji Budżetu Partycypacyjnego w maju 2018 

Nowe Włochy

203 – Nowości książkowe dla Biblioteki przy ul. Chrościckiego 2 – 23 200,-

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 zakupiła 61 książek za 1059,28 zł

 

Wysokie Okęcie 

550 – Zakup nowości do bibliotek – 22 200,-

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 63 książki za 1 377,84 zł

Wypożyczalnia nr 71 zakupiła 46 książek za 1 083,88 zł

Razem:  109 książek za 2 461,72 zł

oraz

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 50 audiobooków i 15 filmów za 1 491,42 zł