Sprawozdanie z realizacji Budżetu Partycypacyjnego w czerwcu 2018 

Nowe Włochy

203 – Nowości książkowe dla Biblioteki przy ul. Chrościckiego 2 – 23 200,-

Wypożyczalnia nr 30 zakupiła 68 książek za 1 746,48 zł

 

Wysokie Okęcie 

550 – Zakup nowości do bibliotek – 22 200,-

Wypożyczalnia nr 28 zakupiła 12 filmów i 1 audiobook za 303,83 zł - zakończony projekt.