Sprawozdanie z realizacji Budżetu Partycypacyjnego w lipcu 2018 

Nowe Włochy

203 – Nowości książkowe dla Biblioteki przy ul. Chrościckiego 2 – 23 200,-

Wypożyczalnia nr 30 zakupiła 95 książek za 2 798,28 zł

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 zakupiła 39 książek za 638,71 zł

Razem: 134 książki za 3 436,99 zł.

Projekt zakończony.

355 – Zakup „książek mówionych” oraz filmów na DVD dla Biblioteki przy ul. Chrościckiego 2 – 7000,-

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 22 zakupiła 35 audiobooków za sumę 686,66 zł

Wypożyczalnia nr 30 zakupiła 20 audiobooków za sumę 470,59 zł

Razem zakupiono 55 audiobooków za sumę 1 157,25 zł.

 1916 – Wypożyczalnie gier planszowych w bibliotece – 5 440, -

 W lipcu zakupiono 30 gier za sumę    1 496,44zł

Wysokie Okęcie 

550 – Zakup nowości do bibliotek – 22 200,-

Projekt zakończony.

2476 – Zakup gier planszowych dla Wypożyczalni nr  28 – 3 050,-

 W lipcu zakupiono 19 gier za sumę      961,03 zł