Dostępność architektoniczna Wypożyczalni nr 71

Lokalizacja i dojazd

Budynek znajduję się przy ulicy Astronautów 1. Oddalony jest o około 135 metrów od przystanków linii 154, 175 oraz 228. Przystanek nosi nazwę Sasanki.

Wejście

Uwaga drzwi otwierają się na zewnątrz w ciągu rowerowo-pieszym. Drzwi posiadają około 1,5 cm próg.

Dostępność pomieszczeń

Główny punkt obsługi czytelników oraz część regałów z książkami są dostępne bez przeszkód architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników. Wejście do pomieszczenia czytelni posiada ok. 3 cm próg. Brak jest informacji wizualnej, dotykowej oraz głosowej o rozkładzie pomieszczenia. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta

Placówka nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Parking

W okolicy budynku nie znajdują się wyznaczone miejsca dla osób z dysfunkcjami.

Inne udogodnienia

  • Książki z powiększonym drukiem dla osób słabiej widzących – seria Duże Litery.